Jak správně psát uvozovky

České dvojité uvozovky

Otevírací (Unicode 201E) má tvar 99 a je dole, uzavírací (Unicode 201C) má tvar 66 a je nahoře. Windows: Alt+0132, Alt+0147. Mac (na české klávesnici): Alt+Shift+N, Alt+Shift+H.

České jednoduché uvozovky

Otevírací (Unicode 201A) má tvar 9 a je dole. Uzavírací (Unicode 2018) má tvar 6 a je nahoře. Windows: Alt+0130, Alt+0145. Mac (na české klávesnici): Alt+N, Alt+H.

»Francouzské« uvozovky

Francouzi je ve skutečnosti píší « naopak », zobáčky ven a s mezerami, ale občas se používají i v češtině, zobáčky dovnitř a bez mezer. Otevírací (Unicode 00BB) má zobáček doprava, uzavírací (Unicode 00AB) má zobáček doleva. Windows: Alt+0187, Alt+0171, Mac (na české klávesnici): Alt+Shift+9, Alt+Shift+0.

English double quotes

Neboli anglické dvojité uvozovky. Otevírací (Unicode 201C) má tvar 66 a je nahoře. Uzavírací (Unicode 201D) má tvar 99 a je nahoře. Windows: Alt+0147, Alt+0148. Mac (na české klávesnici): Alt+Shift+H, Alt+Shift+J.

English single quotes

Neboli anglické jednoduché uvozovky. Otevírací (Unicode 2018) má tvar 6 a je nahoře. Uzavírací (Unicode 2019) má tvar 9 a je nahoře. Windows: Alt+0145, Alt+0146. Mac (na české klávesnici): Alt+H, Alt+J.